Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenarai Jurunikah

  
NamaJurunikah
MaklumatUntukDihubungi
NomborUntukDihubungi
  
  

​Yang Berhormat Pehin Datu Imam Dato Paduka Seria Setia Ustaz Haji Awang Abdul Hamid bin Bakal

​No: 2 Simpang 1627-26, Jalan Kecil Tanjung Nangka, KM 17, Jalan Tutong, Negara Brunei Darussalam.

​2221600 ext 156 (Pejabat), 2462123 (Rumah), 8653372 (Tel. Bimbit
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Md. Lazim bin Haji Metali.

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 19, Spg 73, Jln 60 Perumahan Kg Rimba Gadong, BE 3319, NBD. (Rumah)

​2221600 ext 156 (Pejabat), 2462123 (Rumah), 8653372 (Tel. Bimbit)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Pengiran Haji Mustapha bin Pengiran Haji Aliuddin

​Pejabat Urusan Haji. (Pejabat)
No: 6, Simpang 242, Kampong Bebatik Kilanas, NBD. (Rumah)

​-
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Abdul Aziz bin Orang Kaya Maharaja Lela Haji Yusof

​Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam. (Pejabat)
No: 30 Spg 1253-22 Kg Batu Ampar, Mukim Pengkalan Batu, NBD. (Rumah)

​-
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Zaimi bin Haji Talip

​No: 1617 Kg Tanjong Nangka BG 2321, NBD. (Rumah)

​-
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Serudin bin Haji Timbang

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No:37, Spg 49 Jalan Mulaut Tanjong Nangka, NBD. (Rumah)

​Telefon: 2221440 (Pejabat)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Johar bin Haji Mohammad

​Bahagian Pendakwaan, Unit Perundangan Islam. (Pejabat)
No: 14. Spg 656-104, Kampong Lumapas �A�, BJ 3324 NBD. (Rumah)

​-
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Pengiran Haji Mohd. Tashim bin Pengiran Haji Hassan

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 4, Spg 45 Jln 49 Lot 56296, Kg Perpindahan Lambak Kanan BC 2315, NBD. (Rumah)

​Telefon: 2221600 ext 130 (Pejabat), 8727150 ( Tel.Bimbit)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Pengiran Haji Norasmawi bin Pengiran Haji Ahmad

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 4, Spg 66-88-13, Kg Bengkurong Brunei, NBD. (Rumah)

​Telefon: 2221600 ext 153 (Pejabat), 8718719 (Tel; Bimbit)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Dato Seri Setia Haji Awang Metussin bin Haji Baki

​Mahkamah Tinggi Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri, Negara Brunei Darussalam. (Pejabat)
No: 10, Spg 45, Jln Ban 4, Kg Kilanas, BF 2520, NBD. (Rumah)

​-
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Sharin bin Haji Kadih

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 7, Spg 134-9-34 STKRJ Kg Rimba Gadong BE 1318 NBD. (Rumah)

​ 4221487 (Pejabat), 8710779 (Tel. Bimbit)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Mohd. Bahrin bin Haji Alias

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 11, Spg 32, Jalan Sebatik Atas, Tanjong, Tutong. (Rumah)

​3336145 (Pejabat), 8771665 (Tel. Bimbit)

Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Pengiran Mohammadin bin Pengiran Haji Aliakbar

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 24, Spg 282, Kg Lambak NBD. (Rumah)

​2221600 (Pejabat), 8879246 (Tel. Bimbit)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Mulia Awang Haji Hassan bin Haji Metali

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 77, Jln 11, Kg Perpindahan Lambak Kanan BC 2315, NBD. (Rumah)

​2221600 ext 152 (Pejabat), 8734988 (Tel. Bimbit)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

​Darulifta Brunei Darussalam, Spg 26 Jln Pengiran Babu Raja, BSB, BA 2112, NBD. (Pejabat)
No: 222 Kg Mulaut, Mukim Sengkurong, BG 2121, NBD. (Rumah)

​2224955/56 (Pejabat), 2661464 (Rumah)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Berhormat Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Yahya bin Haji Ibrahim

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 9, Simpang 208, Jalan Madang Kg Manggis II, Berakas, BC 3515, Negara Brunei Darussalam. (Rumah)

​2221600 / 2221462 (Pejabat), 2331587 / 2343653 (Rumah)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Othman

​Bangunan Kementerian Hak Ehwal Ugama, Jln Menteri Besar, BSB, BB 3910, NBD.
Daraina 8, Spg 530 Kg Sungai besar KM 13, Jln Kota Batu, BD 2517, NBD.

​2382525 (Pejabat)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Setia Raja Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Suhaili bin Haji Mohiddin

​Darulifta Brunei Darussalam, Spg 26 Jln Pengiran Babu Raja, BSB, BA 2112, NBD. (Pejabat)
No: 213, Kampong Manggis II, Jalan Madang, Berakas, NBD. (Rumah)

​ 2224955/56 (Pejabat)
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar

​Bangunan Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jln Stoney, BSB, NBD. (Pejabat)
No: 5, Spg 344, Kampong Sengkurong, Jalan Jerudong, Bg 1321, NBD. (Rumah)

​-
Seluruh Negara Brunei Darussalam
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Hamidon bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid

No: 8 Simpang 882, Kampong Sungai Belukut, Jalan Kota Batu, Negara Brunei Darussalam.

​2222623 (Pejabat), 2786173 (Rumah), 8830385 (Mobile)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Mat Jaya bin Haji Ibrahim

​Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kiarong.
No: 36 Simpang 240, Kampong Meragang, Muara, Negara Brunei Darussalam.

​-
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Mustafa bin Haji Murat

​Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah
No: 2, Jalan Rambutan, Kampong Burong Pinggai Berakas, Negara Brunei Darussalam.

​ 2238741 & 2238731 (Pejabat), 2330157 (Rumah), 8717916 (Tel. Bimbit)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Zainuddin bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Haji Mohd. Tamin

​Masjid Omar Ali saifuddien, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. (Pejabat)
Lot 14848 Simpang 66, Kampong Bengkurong, Negara Brunei Darussalam. (Rumah)

​2222623 (Pejabat), 2650163 (Rumah)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Emran bin Haji Kunchang

​No: 9, Jalan C, Simpang 30, Kampong Perpindahan Mentiri, Negara Brunei Darussalam.

​ 2222623 (Pejabat), 2791978 (Rumah), 8734105 (Tel. Bimbit)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz

​No: 12, Spg 66, Jalan Ban 2A, Kg Kilanas, BF 2520, NBD.

​Telefon: 2671116 (Rumah), 8882262 (Tel. Bimbit)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Matassan bin Haji Tahir

​No: 3, Jalan C, Simpang 44, Kampong Perpindahan Mentiri, Negara Brunei Darussalam.

​2238741 (Pejabat), 2792352 (Rumah), 8717933 (Mobile)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Haji Awang Zainal bin Abdul Kahar

​No: 635, Kampong Salambigar, Negara Brunei Darussalam.

​2335834 / (2331446 (Rumah), 8712720 (Tel. Bimbit)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Haji Ahmad bin Abdul Razak

​No: 7 Spg 124-9 Kg Selayun Jln Sengkurog B, NBD.

​2662083 (Rumah), 8717954 (Tel. Bimbit)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Haji Awang Wahid bin Haji Besar

​No: 174, Jalan Lumapas, Kampong Lupak Luas, BSB, NBD

​ 2200424 (Rumah)
Daerah Brunei Muara
  

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Awang Mohd. Yassin bin Damit

​No: 7, Simpang 30, Jalan Bengkurong 2, Kampong Bengkurong, Negara Brunei Darussalam

​2653461 (Rumah)
Daerah Brunei Muara
1 - 30Next