Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khutbah

Manage PermissionsManage Permissions

RAIKAN PENCAPAIAN WANITA

Muslimin yang dirahmati Allah,

BERTAQWALAH kita kehadrat Allah Subhanahu Wata'ala dengan sebenar-benar taqwa iaitu dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia disisi Allah Subhanahu Wata'ala itu ialah orang yang paling bertaqwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wata'ala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat.

Allah Subhanahu Wata'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13 tafsirnya:

“Wahai manusia! Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu daripada laki-laki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagi-bagi bangsa dan puak supaya kamu berkenal-kenalan. Sesungguhnya semulia-mulia kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”

Jemaah yang dirahmati Allah,

Allah Subhanahu Wata'ala menciptakan manusia dari kalangan lelaki dan wanita dengan ke pelbagaian bangsa dan budaya bagi bertujuan untuk saling melengkapkan di antara satu sama lain.

Menurut pandangan agama Islam, semua manusia itu sama ada lelaki ataupun wanita, tidak dibezakan dari segi darjat, keturunan mahupun kedudukan melainkan nilai ketakwaannya di sisi Allah Subhanahu Wata'ala.

Sesungguhnya wanita itu diciptakan Allah Subhanahu Wata'ala memiliki sifat lemah-lembut, penyayang, berjiwa halus dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi. Oleh yang demikian, wanita mampu menjadi suri rumah yang baik, pekerja yang rajin, isteri yang taat serta ibu yang penyayang dan penyabar dalam melayani ragam keluarga dan anak-anak.

Walaupun wanita itu adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wata'ala yang berbeza dengan golongan lelaki dari segi ketahanan dan kekuatan fizikalnya, namun mereka mempunyai hati dan semangat yang cekal dan kental. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam dalam hadis baginda ada menyebutkan mengenai wanita-wanita yang boleh dijadikan sebagai contoh agar dapat menjadi ikutan kepada wanita pada masa kini. Daripada Anas bin Malik Radiallahu Anhu, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wassallam bersabda: Cukuplah sebagai contoh bagi kamu dari wanita iaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khualid, Fatimah binti Muhammad dan Asiyah isteri firaun. (Hadis Riwayat Imam Termizi)

Jemaah yang dirahmati Allah,

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam dalam hadis baginda menjelaskan bahawa sebaik-baik orang itu adalah orang yang berbuat dan berlaku baik kepada wanita, ini jelas menunjukkan bahawa wanita itu seharusnya dimuliakan, dihormati dan disayangi. Daripada Abu Hurairah Radiallahu Anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam bersabda: Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kamu adalah mereka yang berbuat baik kepada kaum wanita mereka.” (Hadis Riwayat Imam Termizi)

Alhamdulillah, Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara yang senantiasa mengelinga seluruh lapisan rakyatnya apatah lagi terhadap kaum wanita.

Justeru, paad 8 Mac setiap tahun, kita di Negara Brunei Darussalam menyambut Hari Wanita Antarabangsa yang antaranya bertujuan untuk meraikan pencapaian para wanita di seluruh dunia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik. Tema Sambutan Hari Wanita Antarabangsa bagi tahun 2022 ialah “Kesaksamaan Jantina Hari Ini Untuk Masa Depan Yang Mampan”.

Jemaah yang dirahmati Allah,

Ketika negara semakin maju, peranan wanita dalam pembangunan negara menjadi semakin penting. Sebahagian besar wanita sekarang terlibat dalam pelbagai pekerjaan di luar rumah. Peranan mereka tidak lagi terhad di rumah sebagai ibu mahupun isteri tetapi juga dalam pelbagai aktiviti pekerjaan di luar rumah dari aktiviti ekonomi tidak formal hinggalah kepada bidang profesional seperti dalam bidang pendidikan, keugamaan, perubatan, kejuruteraan, perbankan, perundangan dan sebagainya.

Oleh yang demikian, sejajar dengan kedudukan wanita sebagai nadi dalam sesebuah keluarga dan mendokong pembangunan negara, maka pencapaian wanita itu perlu diraikan pelbagai aspek.

Alhamdulillah, di Negara Brunei Darussalam kita mengiktirafkan kepentingan peranan wanita dalam pembangunan sosio-ekonomi negara, di samping mengakui bahawa kesaksamaan hak dan pemerkasan wanita.

Peranan dan sumbangan wanita di Negara Brunei Darussalam adalah sangat penting bagi pembangunan sosio-ekonomi dan pemeliharaan keamanan dan keselamatan. Mereka telah sama-sama berganding bahu bagi mencapai kemajuan ekonomi, kesejahteraan keluarga, sosial dan kemakmuran negara. Akhirnya, sebagai umat Islam, marilah kita mencontohi cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassallam dalam menyantuni golongan wanita.

Oleh yang demikian, muliakan, hormati dan sayangilah mereka sebagaimana yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Surah An-Nisaa’ ayat 1:

“Wahai manusia! Bertaqwalah kepada tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu (Adam Alaihissalam), Dia (Allah) menciptakan daripadanya pasangannya (Hawa), Dia (Allah) mengembang biakkan daripada kedua-duanya (zuriat keturunan) laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan namaNya kamu saling meminta serta (peliharalah) hubungan silaturrahim (kaum kerabat). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengawasi (Memerhati) kamu.”

Attachments