Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

MUSABAQAH MENGHAFAZ AL-QURAN BERSERTA PEMAHAMANNYA PERINGKAT KEBANGSAAN TAHUN 1443 HIJRAH

بسم الله الرحمن الرحيم

Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Pusat Pengajian Dan Penyebaran Al-Quran MABIMS akan menganjurkan Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Kebangsaan Tahun 1443 Hijrah.

Musabaqah ini adalah merupakan salah satu projek tahunan Kementerian Hal Ehwal Ugama bagi menyemarakkan Hari-Hari Kebesaran Islam dan merupakan pengisian dalam aturcara Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara yang diadakan setiap tahun.

Penyertaan Musabaqah tersebut dibukakan kepada rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atau penduduk etap yang berugama Islam dan setiap penyertaan hanya boleh mengikuti satu Kategori musabaqah sahaja dengan mengikut syarat-syarat bagi setiap Kategori.

Musabaqah Menghafaz Al-Quran Berserta Pemahamannya Peringkat Kebangsaan Tahun 1443 Hijrah akan mempertandingkan sebanyak lima (5) kategori iaitu Kategori A,B,C,D dan E sebagaimana berikut:-

Kategori 'A' – Terbuka kepada peserta yang berumur 13 tahun ke bawah iaitu yang lahir pada tahun 2009 ke atas; dan tidak pernah menjadi johan dalam Kategori 'A' sebanyak dua (2) kali berturut-turut iaitu pada tahun 1441H dan 1442H; dan bukan terdiri dari penuntut Institut Tahfiz Al-Quran dalam dan luar negeri semasa mendaftar dan menghantar borang permohonan. Menghafaz Juz 1 iaitu Juz 30, dan berserta Pemahaman Juz 30.

Kategori 'B' – Terbuka kepada peserta yang berumur 14 tahun ke atas yang lahir pada tahun 2009 ke bawah; Bukan penerima elaun Ujian Tasmie’ Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam semua kategori tasmie’ semasa tarikh tutup penyertaan; Tidak pernah menjadi Johan dalam Kategori ‘B’ sebanyak dua (2) kali berturut-turut (1441 dan 1442) Hijrah serta BUKAN terdiri dari penuntut Institut Pengajian Tahfiz Al-Quran dalam dan luar negeri semasa mendaftar / menghantar borang permohonan. Menghafaz Surah-Surah Pilihan iaitu:-Surah Al-Jumu’ah ; Surah Luqman ; Surah As-Sajdah ; Surah Ar-Rahmaan ; Surah Al-Waqi’ah ; Surah Al-Mulk ; Surah Al-Insaan ; Surah Yaasiin ; Surah Al-Jinn berserta pemahaman Surah Al-Kahfi dan Surah An-Nur .

Kategori 'C' -Terbuka kepada semua peringkat umur; dan tidak menerima Elaun Ujian Tasmie' Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam semua Kategori sehingga tarikh tutup penyertaan dan tidak pernah menjadi johan dua (2) tahun berturut-turut secara belakangan pada tahun 1441 dan 1442 Hijrah.

Menghafaz surah Al-Baqarah dan surah Ali-‘Imraan berserta Pemahaman Surah Al-An’am dan Surah Al-A’raf.  

Kategori 'D' -Terbuka kepada semua peringkat umur; tidak pernah menerima Elaun Ujian Tasmie' Menghafaz Al-Quran Negara Brunei Darussalam dalam Kategori 30 juz dan tidak pernah menjadi johan dalam Kategori 'D' sebanyak dua (2) kali berturut-turut iaitu tahun 1441 dan 1442.

Menghafaz 15 Juz Al-Quran iaitu daripada Juz 1 hingga Juz 15 berserta pemahaman Surah Al-Furqaan ; Surah Ash-Shu’ara dan Surah An-Naml .

Kategori 'E' – Terbuka kepada semua peringkat umur dan tidak menjadi Johan dua (2) tahun berturut-turut dalam kategori menghafaz 30 Juz. Peserta boleh menyertai musabaqah semula selepas dua (2) tahun menjadi johan.

Menghafaz 30 Juz Al-Quran iaitu daripada Juz 1 hingga Juz 30 berserta Pemahaman Surah AAdh-Dhariyat ; Surah At-Tur ; Surah An-Najm ; Surah Al-Qamar ; Surah Ar-Rahman ; Surah Al-Waqi’ah dan Surah Al-Hadid.

Borang-borang penyertaan mula dibukakan kepada orang ramai bermula pada hari Sabtu, 25 September 2021M dengan mengikut prosedur dan tatacara permohonan.

Bagi yang berminat dan berhasrat mendapatkan Borang Penyertaan Musabaqah tersebut, sila ikuti langkah-langkah berikut:

1.Muat turun borang permohonan versi digital dari weblog PPPQ atau klik: www.pppqmabims.blogspot.com.

2.Cetak borang pernyertaan (mengandungi 5 halaman);

3.Isi semua bahagian yang diperlukan;

4.Scan atau imbas borang penyertaan yang telah diisi;

5.Scan atau imbas salinan surat beranak atau kad pengenalan.

6.Sila emailkan borang penyertaan bilangan (4) dan salinan surat beranak atau kad pengenalan bilangan (5) ke alamat email Bahagian Musabaqah PPPQ MABIMS : mtqpppq@gmail.com.

CATATAN KHAS:

Dimaklumkan Bahawa Penganjuran Ketiga-Tiga Peringkat Acara Ini Adalah Tertakluk Kepada Apa Jua Arahan Pihak-Pihak Yang Berkenaan Berkaitan Penularan Pandemik Covid-19 Dan SOP Yang Dikeluarkan Oleh Agensi-Agensi Yang Berikaitan.

 

Attachments
Created at 9/29/2021 1:09 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 11/2/2022 8:15 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK