Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

Manage PermissionsManage Permissions
PENDAFTARAN HAJI TAHUN 1440 HIJRAH

Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama, sukacita memaklumkan kepada orang ramai bahawa Pendaftaran Haji akan bermula pada hari Sabtu, 02 Rabiulawal 1440H bersamaan 10 November 2018M, jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan jam 2.00 petang hingga 3.30 petang. Manakala tarikh tutup pendaftaran ialah pada hari Sabtu, 03 Jamadilakhir 1440H bersamaan 09 Februari 2019M.

Sehubungan dengan itu, orang ramai yang berhasrat untuk mendaftar bolehlah mendapatkan borang pendaftaran haji dengan harga $2.00 (Dua Ringgit) pada tarikh yang tersebut di atas di pusat-pusat pendaftaran seperti berikut:

1.Unit Pendaftaran, Bahagian Pengurusan Haji, Jabatan Urusan Haji, Tingkat 2, Bangunan Tambahan, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis, Negara Brunei Darussalam.

2.Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, Tutong dan Temburong

Adalah dimaklumkan juga bahawa permohonan pendaftaran haji tahun 1440 Hijrah adalah diletakkan dalam senarai menunggu.

Attachments
Created at 8/11/2018 2:21 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 13/2/2019 3:55 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK