Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Manage PermissionsManage Permissions

Al-Qur'an Mengeluarkan Manusia Daripada Kekufuran Kepada Petunjuk

Tafsirnya: Alif Lam Ra. (Inilah) Kitab yang Kami telah turunkan kepadamu (wahai Nabi Muhammad) supaya engkau mengeluarkan manusia daripada kegelapan-kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman) dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (Surah Ibrahim: ayat 1)
Attachments