Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Teknologi Maklumat

MISI BTM

Mempertingkatkan Perkhidmatan Teknologi Maklumat (IT) Dalam Penyampaian Perkhidmatan, Pendidikan Dan Informasi Islam Yang Berintegrasi Dengan Pengurusan Yang Bersistematik, Terurus Berpandukan Pelan Strategik Dan Berlandaskan Dasar E-kerajaan.

TUGASAN UTAMA
   
      1.  UNIT PERKHIDMATAN DAN OPERASI IT

             Meningkatkan Keupayaan Prasarana ICT yang menepati keperluan pengguna. 
             Memberikan perkhidmatan pembangunan Sistem Perkhidmatan Aplikasi, Pendidikan dan Informasi Islam.

      2.  UNIT PENTADBIRAN 

             Meningkatkan pengurusan am, kewangan dan perkembangan sumber manusia ICT.

OBJEKTIF BTM

     Meningkatkan keupayaan prasarana ICT sesuai dengan perkembangan IT terkini dan permintaan pelanggan. 
     Membangunkan sistem ke tahap yang lebih berkesan, menepati kehendak pengguna dan terkini.
     Meningkatkan kapasiti dan kuantiti sumber manusia dan pengurusan kewangan. 
     Pembangunan dan pengurusan projek yang mengikuti amalan terbaik.