Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian Teknologi Maklumat

MISI
Pemusatan dan penyebaran maklumat Islam dalam memberikan perkhidmatan dan pengisian yang sahih, ilmiah dan bermanfaat dengan membentuk Rangkaian Maklumat Islam (e-RAMI)


FUNGSI & PERANAN
  • Meningkatkan struktur dan proses perkhidmatan Islam
  • Mempromosikan perkhidmatan Ugama Islam
  • Menyebarluaskan perkembangan Ugama Islam
  • Mendokong produk dan perkhidmatan baru kerajaan
  • Memperbaiki perkhidmatan penyampain bersepadu

OBJEKTIF
  • Mengurus, Memelihara, Mengendali dan memajukan hal ehwal ugama Islam di Negara Brunei Darussalam
  • Mengawal dan memimpin supaya umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab menurut Aqidah Ahli Sunnah Wal-Jamaah dan Mazhab Shafie’
  • Menyesuaikan undang-undang negara dengan kehendak ajaran Islam