Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKhidmat Nasihat Keluarga

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga

Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga terletak di lantai bawah Bangunan Jabatan Hal Ehwal Ugama (JHEU),Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) Lama Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam,merupakan salah sebuah bahagian di bawah Jabatan Hal Ehwal Syari'ah,Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei Darussalam dan dipertanggungjawabkan bagi menangani masalah dalam institusi keluarga melalui khidmat nasihat berkaitan hal ehwal perkahwinan,perceraian,dan poligami.

MATLAMAT

•Membentuk keluarga harmoni (al-sakinah) berasaskan al-mawaddah (kasih sayang) wa al-rahmah (belas kasihan). 
•Menuju ke arah keharmonian hidup berkeluarga 'Baiti-Jannati' 
•Mewujudkan keluarga bahagia berlandaskan syari'at Islam.

OBJEKTIF

•Mengurangkan kadar perceraian 
•Membantu pasangan yang dilanda krisis mengekalkan kerukunan dan keharmonian rumahtangga. 
•Mengukuhkan institusi keluarga. 
•Membantu orang ramai menghadapkan tuntutan mereka ke Mahkamah Syari'ah 
•Menambahkan mutu perkhidmatan dari masa ke semasa

FUNGSI

•Memberikan khidmat nasihat berhubung hal ehwal perkahwinan,perceraian dan poligami kepada orang ramai yang memerlukannya. 
•Memberikan kursus motivasi kekeluargaan melalui ceramah,taklimat,forum dan sebagainya.

PERKHIDMATAN

•Menerima aduan orang ramai yang dilanda masalah rumahtangga. 
•Menerima permohonan/ pendaftaran Kursus Kefahaman Keluarga Pra-Nikah bagi bakal-bakal pengantin atau
•pasangan yang baru bernikah. 
•Menerima permohonan taklimat poligami dan khidmat nasihat tentang hal ehwal perkahwinan/ kekeluargaan daripada orang ramai yang memerlukannya.
PERHATIAN
Perkhidmatan yang ditawarkan adalah terhad bagi pasangan yang pernikahannya berdaftar dan disahkan (indorsed) di bawah Perintah Darurat Undang-Undang Keluarga Islam,1999 sahaja termasuk bagi pasangan yang bernikah di luar negeri. Bahagian Khidmat Nasihat juga tiada bidangkuasa untuk meneriman sebarang aduan mengenai perkara berikut:

Bab 47:Pembubaran perkahwinan kerana pertukaran agama.
Bab 52:Hal Ehwal berkaitan ruju'.
Bab 55:Pendaftaran perceraian/talak luar Mahkamah.
Bab124:Perceraian/talak di luar Mahkamah tanpa kebenaran Mahkamah

JADUAL PERKHIDMATAN:

Jadual Perkhidmatan
Penerimaan Aduan Mal dan Permohonan Khidmat Nasihat:
Setiap Hari Isnin-Rabu 
Jam 8.30-11.30 pagi dan 02.00-03.45 petang

Permohonan Kursus Kefahaman Keluarga Pra-Nikah dan Taklimat Poligami:

Setiap Hari Isnin, Khamis dan Sabtu 
Jam 8.30-11.30 pagi dan 02.00-03.45 petang

Talian Untuk Dihubungi:

Daerah Belait
3334347 ext 16/17

Daerah Temburong
5221385

Daerah Tutong
4221486 ext 29/30