Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPegawai-Pegawai Utama

Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
​Ra'es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam



Awang Mohammad Sofian bin Basri
​Pemangku Pengarah Pentadbiran
Jabatan Pentadbiran
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Md Salleh
​Pengarah Pusat Da'wah Islamiah
Pusat Da'wah Islamiah
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Hardifadhillah bin Haji Mohd Salleh
​Pengarah Unit Perundangan Islam
Unit Perundangan Islam
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
​Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok
Pemangku Pengarah Hal Ehwal Syariah
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Shamshol bin Haji Omar
Pengarah Pengajian Islam
Jabatan Pengajian Islam
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Abdullah bin Haji Mohammad
Pengarah Urusan Haji
Jabatan Urusan Haji
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Akop
Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei
Jabatan Majlis Ugama Islam
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Pengiran Anak Dr. Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji Ismail
Ketua Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Dayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi
Pemangku Ketua Bahagian Pendakwa Syar'ie
Bahagian Pendakwaan Syar'ie
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Ar. Awang Haji Azmi bin Haji Tahir
Ketua Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Dayang Hajah Siti Mahyana binti PSKDPSS Haji Yahya
Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Farizan bin Hj Judin
Pemangku Ketua Bahagian Penguatkuasa Ugama
Bahagian Penguatkuasa Ugama
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Dayang Rosyanti binti Haji Lamat
Ketua Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Teknologi Maklumat
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim
Ketua Bahagian Antarabangsa dan MABIMS
Bahagian Antarabangsa dan MABIMS
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Ariffin bin Dato Paduka Haji Abu Bakar
Ketua Bahagian Perhubungan Awam
Bahagian Perhubungan Awam
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Mohamad Aliyani bin Ismail
Ketua Pegawai Ugama Daerah Belait
Pejabat Ugama Daerah Belait
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Awang Haji Azman bin Haji Musa
Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong
Pejabat Ugama Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal Ugama




Awang Ruslan bin Haji Sulaiman
Pemangku Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong
Pejabat Ugama Daerah Temburong
Kementerian Hal Ehwal Ugama



Pengiran Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit
Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Pemangku Pengarah Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS
Kementerian Hal Ehwal Ugama