Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Scrolling Announcements

BORANG PENDAFTARAN HAJI TAHUN 1438 HIJRAH / 2017 MASIHI

Dengan hormat sukacita dimaklumkan bahawa Pendaftaran Haji akan dibukakan kepada orang ramai bermula hari Isnin, 18 Rabiulakhir 1438H bersamaan 16 Januari 2017M, sebelah pagi bermula jam 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan sebelah petang bermula jam 2.00 petang hingga 3.30 petang.

Sehubungan dengan itu, orang ramai yang berhasrat untuk mendaftar bolehlah mendapatkan borang pendaftaran haji dengan harga $2.00 (Dua Ringgit) pada tarikh yang tersebut di atas di pusat-pusat pendaftaran seperti berikut:

1.        Unit Pendaftaran,

Bahagian Pengurusan Haji,

Jabatan Urusan Haji,

Tingkat 2, Bangunan Tambahan Baru,

Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Menteri Besar,

Negara Brunei Darussalam.

2.       Pejabat-Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait, Tutong dan Temburong

Tarikh tutup pendaftaran haji ialah pada hari Sabtu, 18 Rejab 1438H bersamaan 15 April 2017M.

Adalah dimaklumkan juga bahawa permohonan pendaftaran haji bagi tahun 1438 Hijrah/ 2017 Masihi adalah diletakkan dalam senarai menunggu.

Attachments
Created at 1/12/2017 3:31 PM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK
Last modified at 4/17/2017 11:56 AM by DK UMMI YATUL RAZKAH BINTI PENGIRAN Hj ABDUL RAZAK