Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jabatan Hal Ehwal Syariah

JABATAN HAL EHWAL SYAR'IAH


MISI

Memperkasa tuntutan Halalan Tayyiban dan melestarikan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah berpandukan Maqasid Syariah


MATLAMAT


SEJARAH PENUBUHAN


PERKHIDMATAN -PERKHIDMATAN

Perkhidmatan yang terdapat di Jabatan Hal Ehwal Syariah adalah seperti berikut:
1. Permohonan Kursus Pra Nikah
2. Permohonan Kursus Poligami
3. Aduan Mal Rumahtangga
4. Permohonan Sijil Halal
5. Permohonan Permit Halal
6. Permohonan Membaharui Sijil Halal
7. Permohonana Sijil Penyembelihan Binatang Tempatan
8. Permohonan Permit Import Daging Halal Luar Negeri
9. Permohonan Lesen Membekal dan Sijil Halal Tempatan
10. Permohonan Sijil Halal Pusat Penyembelihan Tempatan


STRUKTUR ORGANISASI

ALAMAT DAN LOKASI

Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan BS8510

Talian: 2242566
Fax: 2238898
Emel: jhes@mora.gov.bn