Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Jabatan Urusan Zakat, Waqaf dan Baitulmal

JABATAN URUSAN ZAKAT, WAQAF DAN BAITULMAL

MISI

MATLAMAT

SEJARAH PENUBUHAN

STRUKTUR ORGANISASI

ALAMAT DAN LOKASI
PAUTAN BERKAITAN

  • Nisab Zakat
  • Cara Pengiraan Zakat Harta (Wang Simpanan)
  • Kadar Bayaran Zakat Harta (Wang Simpanan)
  • Senarai Amil
  • Kalkulator Zakat Emas
  • Kalkulator Zakat Wang Simpanan
  • Pembayaran Zakat Harta Secara Online
  • Pembayaran Zakat Fitrah Secara Online