Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Berita

MAJLIS TAHLIL BAGI AL-MARHUM SULTAN HAJI OMAR ‘ALI SAIFUDDIEN SA’ADUL KHAIRI WADDIEN, AL-MARHUMAH DULI RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK DAMIT DAN AL-MARHUM DULI YANG TERAMAT MULIA PADUKA SERI PENGIRAN MUDA HAJI 'ABDUL 'AZIM BAGI TAHUN 1444H/2023M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم

Bandar Seri Begawan, Khamis, 23 Sya’ban 1444H bersamaan 16 Mac 2022M-Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi telah mengadakan Majlis Tahlil bagi Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien ibni Al-Marhum Sultan Muhammad Jamalul Alam, Al-Marhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit binti Al-Marhum Pengiran Bendahara Pengiran Anak Abdul Rahman, serta Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji ‘Abdul ‘Azim ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah bertempat di Kubah Makam Diraja, Bandar Seri Begawan. Majlis ini merupakan sebahagian daripada aktiviti tahunan Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Hadir di majlis pada petang tadi ialah Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohd Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama.

Turut hadir Yang Mulia Dr. Awang Haji Adanan bin Haji Basar, Raes Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dan Yang Mulia Awang Haji Mohd Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap, Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Bacaan Surah Yaasin beramai-ramai dipimpin oleh Yang Mulia Awang Zulkifli bin Haji Murat, Penguasa Masjid Omar Ali Saifuddien diikuti dengan bacaan Tahlil dan Doa Arwah.

Seramai lebih 200 orang terdiri daripada pegawai-pegawai dan kakitangan Kementerian Hal Ehwal Ugama menghadiri majlis tersebut.

 

 


Attachments