Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Keharusan Berlaku, Bersifat Adil Dan Menunaikan Keadilan Dalam Memerintah

Tafsirnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu yang benar-benar penegak keadilan (serta) menjadi saksi kerana Allah walaupun terhadap diri kamu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabat kamu. Jika dia (yang diberikan kesaksian itu) kaya atau pun miskin, maka Allah lebih mengetahui hal kedua-duanya. Oleh itu, janganlah kamu turutkan hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari keadilan. Dan jika kamu memutar-belitkan keterangan atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha Teliti terhadap apa yang kamu lakukan.” (Surah an-Nisa’: 135)
Attachments