Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Anjuran Menjaga Kasih Sayang Antara Suami Dan Isteri

Dan antara tanda-tanda kekuasaanNya bahawa Dia menciptakan bagi kamu isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa senang kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu (suami-isteri) perasaan kasih sayang dan rahmat (belas kasihan). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kamu yang (mahu) berfikir. (Surah ar-Ruum ayat 21)
Attachments