Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Kedudukan Orang Alim

Tafsirnya:
Dan Kami tidak mengutus (Rasul-Rasul) sebelummu (wahai Nabi Muhammad) melainkan laki-laki yang Kami kurniakan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan (mengenai kitab-kitab Allah) jika benar kamu tidak mengetahui.
(Surah Al-Anbiyaa’: 7)
 
 
Tafsirnya:

Dan supaya orang-orang yang dikurniakan ilmu mengetahui bahawa al-Qur’an itu benar daripada Tuhanmu lalu mereka beriman kepadanya maka hati mereka pun tunduk patuh kepadanya. Dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus.
(Surah al-Hajj: 54)
Attachments