Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Petikan Al-Qur'an

Menuntut Ilmu Dan Mengamalkannya

Tafsirnya: Dan bacakanlah (ceritakanlah wahai Nabi Muhammad) kepada mereka (Bani Israel) kisah seorang yang Kami telah kurniakan kepadanya (pengetahuan mengenai) ayat-ayat keterangan Kami, kemudian dia lari (menarik diri) dari mematuhinya lalu dia diikuti (digoda dan dikuasai) oleh syaitan maka menjadilah dia dari oarng-orang yang sesat (dan binasa). Surah al-A'raaf, ayat 175)
Attachments