Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Senarai Jurunikah

Gambar AhliNamaJuruni kahMaklumat Untuk DihubungiNombor Untuk Dihubungi

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Hamidon bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Paduka Seri Setia Haji Abdul Hamid

No: 8 Simpang 882, Kampong Sungai Belukut, Jalan Kota Batu, Negara Brunei Darussalam.

​2222623 (Pejabat), 2786173 (Rumah), 8830385 (Mobile)

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Mat Jaya bin Haji Ibrahim

​Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kiarong.
No: 36 Simpang 240, Kampong Meragang, Muara, Negara Brunei Darussalam.

​-

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Mustafa bin Haji Murat

​Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah
No: 2, Jalan Rambutan, Kampong Burong Pinggai Berakas, Negara Brunei Darussalam.

​ 2238741 & 2238731 (Pejabat), 2330157 (Rumah), 8717916 (Tel. Bimbit)

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Zainuddin bin Begawan Pehin Siraja Khatib Dato Seri Setia Haji Mohd. Tamin

​Masjid Omar Ali saifuddien, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. (Pejabat)
Lot 14848 Simpang 66, Kampong Bengkurong, Negara Brunei Darussalam. (Rumah)

​2222623 (Pejabat), 2650163 (Rumah)

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Emran bin Haji Kunchang

​No: 9, Jalan C, Simpang 30, Kampong Perpindahan Mentiri, Negara Brunei Darussalam.

​ 2222623 (Pejabat), 2791978 (Rumah), 8734105 (Tel. Bimbit)

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Suhaili bin Haji Metali Al-Hafiz

​No: 12, Spg 66, Jalan Ban 2A, Kg Kilanas, BF 2520, NBD.

​Telefon: 2671116 (Rumah), 8882262 (Tel. Bimbit)

​Yang Dimuliakan Pehin Khatib Haji Awang Matassan bin Haji Tahir

​No: 3, Jalan C, Simpang 44, Kampong Perpindahan Mentiri, Negara Brunei Darussalam.

​2238741 (Pejabat), 2792352 (Rumah), 8717933 (Mobile)

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Haji Awang Zainal bin Abdul Kahar

​No: 635, Kampong Salambigar, Negara Brunei Darussalam.

​2335834 / (2331446 (Rumah), 8712720 (Tel. Bimbit)

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Haji Ahmad bin Abdul Razak

​No: 7 Spg 124-9 Kg Selayun Jln Sengkurog B, NBD.

​2662083 (Rumah), 8717954 (Tel. Bimbit)

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Haji Awang Wahid bin Haji Besar

​No: 174, Jalan Lumapas, Kampong Lupak Luas, BSB, NBD

​ 2200424 (Rumah)

​Yang Dimuliakan Begawan Pehin Khatib Dato Paduka Haji Awang Mohd. Yassin bin Damit

​No: 7, Simpang 30, Jalan Bengkurong 2, Kampong Bengkurong, Negara Brunei Darussalam

​2653461 (Rumah)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Suhaili bin Haji Kalong

​Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah115 Kg Tagap Selayun Jln Sengkurong 'B', BG 1521, NBD.

​223874/2228919 (Pejabat), 2612194 (Rumah), 8668356 (Mobile)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Metassim bin Haji Metussin

​Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah, Kiarong, Negara Brunei Darussalam.

​2238741 (Pejabat), 2337724 (Rumah)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Tamin bin Haji Awang Puting

​Jame' 'Asr hassanil Bolkiah.
Baitul Rahmah , No. 109 Jln 82 Perumahan Negara Kg Rimba Brunei.

​2238741 (Pejabat), 2462854 (Rumah), 8735355 (Mobile)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Sapar bin Haji Laji @ Kifley

​No: 3, Jalan Durian, Kampong Jaya Bakti, Perpindahan Berakas, Negara Brunei Darussalam
Masjid Jame' 'Asr, Kg Kiarong

​2238746 (Pejabat), 2340113 (Rumah), 87834079(Mobile)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Ahmad Kasrah bin Haji Ibrahim

​No: 33, Simpang 482, Kampong Pelambayan, Jalan Kota Batu, Negara Brunei Darussalam

​2238741 (Pejabat), 2225259 (Rumah), 8728936 (Mobile)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Abdul Latif bin Haji Saman

​Masjid Jame' 'Asr Hassanil Bolkiah. No: 9, Simpang 141, Jalan Ban 5, Kampong Mulaut, Sengkurong, Negara Brunei Darussalam.

​ 2238741 (Pejabat), 2670648 (Rumah), 8857627 (mobile)

​Yang Mulia Mudim Awang Amran bin Haji Mohd. Salleh

​No: 75 H, Kampong Sungai Siamas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam

​ 2222623 (Pejabat), 2202991 (Rumah)

​Yang Mulia Mudim Awang Haji Salleh bin Haji Damit

​No: 9, Jalan 49, Simpang 48, Perumahan Lambak Kanan, Negara Brunei Darussalam

​ 2222623 (Pejabat), 2343933 (Rumah)

​Yang Mulia Awang Haji Ruslan bin Haji Sulaiman
No: 8, Simpang 96-12, Kampong Sungai Buluh, Jalan Kota Batu, Negara Brunei Darussalam.
​ 2386161 (Pejabat), 2792846 (Rumah), 8852624 (Mobile)
Yang Mulia Pengiran Haji Zainal bin Pengiran Haji IsmailBahagian Jabatanarah Pentadbiran dan Tenaga Manusia, Kementerian Pertahanan2381553 & 2386210 (Pejabat), 2790869 (Rumah), 8716740 (Mobile)

​Yang Mulia Awang Haji Kamis bin Haji Othman

No: 11-16, Kampong Kasat, Mukim Lumapas, Negara Brunei Darussalam.​

 2200631 (Pejabat), 2200646 (Rumah)​

​Yang Mulia Pengiran Haji Mohammad bin Pengiran Haji Mohd. Salleh

​Jabatan Hal Ehwal Masjid, kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.
No: 23, Jalan Tanah jambu 1, Kampong Tanah Jambu, Jalan Muara, Negara Brunei Darussalam

2233192 (Pejabat), 2790589 (Rumah)​

Yang Mulia Awang Haji Ibrahim bin Haji Othman​

No: 961, Kampong Sungai Belukut, Jalan Kota Batu, Negara Brunei Darussalam​

2786882 (PEjabat), 2786342 (Rumah), 8859794 (Mobile)​

Yang Mulia Awang Haji Salleh bin Haji Murah​
Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama, Negara Brunei Darussalam.


No: 9, Simpang 40-38, kampong Sungai Akar, Jalan Sungai Akar, Negara Brunei Darussalam.​

 2233191 (Pejabat), 2333158 (Rumah), 8852736 (Mobile)​

Yang Mulia Pengiran haji Mohd. Yussof bin Pengiran Haji Sabtu​

​Balai Ibadat Kampong Mata-Mata, Gadong, Negara Brunei Darussalam.
No: 10, Simpang 80-17, kampong Pengkalan Gadong, Negara Brunei Darussalam.

2440402 (Rumah)​

Yang Mulia Awang Haji Jamudin bin Dullah​

​Balai Ibadat maktab Teknik Sultan Saiful Rizal.
No: 119, Simpang 637-84-127, kampong Perpindahan Lambak Kiri, Negara Brunei Darussalam.

 2337284 (Pejabat) 2390541 (Rumah)​

Yang Mulia Awang haji Sungguh bin Suru​

Masjid Perdana Wangsa, Kampong Setia, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.​

 2202618 (Masjid), 2202532 (Rumah)​

Yang Mulia Awang Haji Malik bin Bakar​
Balai Ibadat kampong Burong Pinggai Ayer, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussaalam.


No: 137 "F", Kampong Setia "B", Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.​

2201792 (Masjid) 2202618 (Rumah)​

​Yang Mulia Awang Haji Majid bin Nasir

​Masjid kampong Menunggol, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.
No: 177, Kampong Menunggol, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam.

 2234133 (Masjid) 2234529 (Rumah)​
1 - 30 Next