Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSurat Pemberitahuan KHEU

  
  
ANUGERAH KAKITANGAN BERJASA DAN BERBAKTI PERKHIDMATAN AWAM (AKB2PA) BAGI BAHAGIAN V TAHUN 202327/3/2023 11:08 AM
ANUGERAH PEKERJA CEMERLANG PERKHIDMATAN (APCPA) BAGI BAHAGIAN II, III, IV DAN V TAHUN 202327/3/2023 10:44 AM
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UGAMA PERKHIDMATAN AWAM (PPUPA) KHEU BAGI TAHUN 20232/3/2023 4:30 PM
BORANG PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UGAMA PERKHIDMATAN AWAM (PPUPA) KHEU BAGI TAHUN 20232/3/2023 4:29 PM
SURAT PEMBERITAHUAN JPD 5-2022 PENGESAHAN LESEN KENDERAAN (ROADTAX)30/3/2022 5:14 PM
SURAT KELILING JPM BIL 2-2022 WAKTU BEKERJA SEPANJANG BULAN RAMADHAN 1443H 2022M30/3/2022 5:12 PM
PERMOHONAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UGAMA PERKHIDMATAN AWAM (PPUPA) KHEU BAGI TAHUN 202216/2/2022 9:53 AM
SLOGAN PERSURATAN-PERSURATAN RASMI BAGI TAHUN 20228/2/2022 2:45 PM
HARI-HARI KELEPASAN AWAM TAHUN 20222/2/2022 12:49 PM
SURAT KELILING JPM 06-2021 Waktu Bekerja Sepanjang Bulan Ramadhan Tahun 1442H 2021M8/4/2021 9:03 AM
Anugerah Inovasi Perdana (AIP) Negara Brunei Darussalam 20217/4/2021 9:42 AM
BORANG PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UGAMA PERKHIDMATAN AWAM (PPUPA) KHEU BAGI TAHUN 20211/4/2021 2:36 PM
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN UGAMA PERKHIDMATAN AWAM (PPUPA) KHEU BAGI TAHUN 20211/4/2021 2:34 PM
BORANG Penilaian Prestasi Tahun 20211/4/2021 11:02 AM
Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 100 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah1/2/2021 1:42 PM
SURAT KELILING JPM BIL 01_2021 NBD1/2/2021 1:41 PM
SLOGAN PERSURATAN-PERSURATAN RASMI BAGI TAHUN 20216/1/2021 11:08 AM
Majlis Membaca Surah Yaasin dan Tahlil 40 Hari bagi Al-Marhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji 'Abdul 'Azim ibni KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah1/12/2020 4:45 PM
Garispanduan bagi Kemasukan Warganegara dan Penduduk Tetap NBD Kemasukan Warga Asing ke Negara ini14/10/2020 11:15 AM
Garispandu dan Borang Anugerah Kakitangan Berjasa dan Berbakti Perkhidmatan Awam (AKB2PA) 202024/6/2020 3:33 PM
Garispandu dan Borang Anugerah Pekerja Cemerlang Perkhidmatan Awam (APCPA) 202024/6/2020 3:33 PM
Keperluan Lesen Ke Atas Bahan-Bahan Radioaktif dan Peralatan-Peralatan Radiasi2/6/2020 12:49 PM
Planner & Direktori Pembelajaran dan Pembangunan bagi tempoh April 2020 - Mac 20212/6/2020 12:34 PM
Kursus-Kursus Upskilling dan Reskilling UNISSA2/6/2020 12:33 PM
Peperiksaan Perkhidmatan Ugama Perkhidmatan Awam (PPUPA) KHEU Tahun 20204/5/2020 1:25 PM
IKLAN DAN BORANG JAWATAN ATACI - Ataci (Pelajaran dan Kebudayaan) dan Ataci Perhubungan Haji4/5/2020 1:25 PM
Penggunaan Sementara Jambatan Penghubung Daerah Brunei Muara dan Daerah Temburong31/3/2020 10:08 AM
Garispanduan Bagi Penyediaan Pelan Kesinambungan Operasi Bagi Perhidmatan Awam Dalam Menghadapi COVID-1921/3/2020 10:11 AM
Civil Service Guideline on Business Continuity Planning for COVID-1921/3/2020 10:09 AM
Pengemaskinian Garispanduan Langkah Persediaan dan Pencegahan Jangkitan Coronavirus (COVID-19)3/3/2020 11:13 AM
1 - 30Next