Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Surat Keliling Kementerian dan Jabatan
Surat Keliling Kementerian dan Jabatan Mengenai Covid19

Flower
  
PENGEMASKINIAN GARIS PANDUAN LANGKAH PENGAWALAN DAN MENANGANI JANGKITAN COVID-19 BAGI PERKHIDMATAN AWAM NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
PENGEMBALIAN OPERASI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT KE-3
Kenyataan Media Situasi Terkini Jangkitan Covid-19 Di Negara Brunei Darussalam 07 Zulkaedah 1441 / 29 Jun 2020
Pelancaran Penggunaan Aplikasi 23 MEI 2020
MELAYARI LAMAN SESAWANG BRUHELTH
TEMPAHAN BAGI SEMBAHYANG FARDHU JUMAAT MELALUI APLIKASI MUDAH ALIH BRUHEALTH
ETIKA SEMBAHYANG FARDHU JUMAAT
YANG BERHORMAT MENTERI DI JABATAN PERDANA MENTERI MEMAKLUMKAN MENGENAI PERLAKSANAAN ‘DE-ESCALATION PLAN’ SEMUA KEMENTERIAN DAN JABATAN KERAJAAN
School Re-opening Plan Protocol DURING COVID-19
LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN MENANGANI IMPAK COVID-19 DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Keluaran 27.04.2020
GARIS PANDUAN ACARA SOSIAL, MESYUARAT DAN LATIHAN KURSUS (Dikemaskini pada 28 April 2020)
GARIS PANDUAN BAGI KUMPULAN YANG BERISIKO TINGGI SEMASA EPIDEMIK COVID-19
KENYATAAN MEDIA SITUASI TERKINI JANGKITAN COVID-19 DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 15 Mac 2020 (berkaitan dengan tegahan keluar negara)
KENYATAAN MEDIA SITUASI TERKINI JANGKITAN COVID-19 DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM 19 Mac 2020 (berkaitan dengan pindaan kepada Akta Penyakit Berjangkit (Penggal 204), iaitu Perintah Akta Penyakit Berjangkit (Pindaan), 2020 (Infectious Diseases Act (Amendment
Surat Pemberitahuan JPA Bil: 11/2020 Mengenai Permohonan Cuti-Cuti Yang Memerlukan Kebenaran Keluar Negeri
Surat Pemberitahuan JPA Bil: 12/2020 Mengenai Perlaksanaan 'Business Continuity Plan' (BCP) Jabatan Perkhidmatan Awam
Surat Keliling JPM Bilangan: 05/2020 - Pengemaskinian Garispanduan Langkah Persediaan dan Pencegahan Jangkitan Coronavirus (COVID-19) Bagi Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam.