Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Surat Pemberitahuan Jabatan Perkhidmatan Awam

  
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN KESETIAUSAHAAN 2023
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN MIB 2023
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG AM & PERLEMBAGAAN 2023
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN GO & FR 2023
GO FR KEPUTUSAN 2022
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERKHIDMATAN KESETIAUSAHAAN BAGI BULAN JUN 2022
BORANG PEPERIKSAAN MIB 2022
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN MIB 2022
BORANG PEPERIKSAAN KESETIAUSAHAAN 2022
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN KESETIAUSAHAAN 2022
BORANG PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG AM & PERLEMBAGAAN 2022
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG AM & PERLEMBAGAAN 2022
BORANG PEPERIKSAAN GO & FR 2022
SURAT PEMBERITAHUAN PEPERIKSAAN GO & FR 2022
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN GO & FR APRIL 2021
PEPERIKSAAN KESETIAUSAHAAN 2021
KEPUTUSAN PEPERIKSAAN KERANI-KERANI RENDAH BAGI TAHUN 2020
PEPERIKSAAN GO & FR 2021
PEPERIKSAAN MIB 2021
PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG AM & PERLEMAGAAN 2021
Surat Pemberitahuan - Pembatalan Peperiksaan Perkhidmatan Awam Bulan April 2020
PEPERIKSAAN MIB 2020
PEPERIKSAAN GO & FR 2020
PEPERIKSAAN UNDANG-UNDANG AM & PERLEMBAGAAN 2020
PEPERIKSAAN GO & FR 2019
SKIM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SEBERANG LAUT BAGI SESI AKADEMIK 2019/2020