Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Teks Ucapan Menteri

  
  
MEMAKNAI KEBERAJAAN SEMPENA SAMBUTAN HARI KEPUTERAAN KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH,SULTAN DAN YANG I PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM KE 78 TAHUN 7/17/2024
SIMPOSIUM 30 TAHUN PENDIDIKAN TAHFIZ AL. QURAN DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM7/11/2024
MAJLIS SAMBUTAN NUZUL AL-QUR'AN PERINGKAT NEGARA BAGI TAHUN 1445 HIJRAH3/27/2024
UCAPAN PENANGGUHAN MAJLIS MESYUARAT NEGARA TAHUN 20243/23/2024
UCAPAN PEMBENTANGAN RANG BELANJAWAN KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA TAHUN KEWANGAN 2024/20253/6/2024
2/8/2024
DI MAJLlS SAMBUTAN ISRA’ DAN ME’RAJ PERINGKAT NEGARA BAGI TAHUN 1445 HIJRAH / 2024 MASIHI2/8/2024
MAJLIS SAMBUTAN MAULUD NABI MUHAMMAD SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM PERINGKAT NEGARA TAHUN 1445 HIJRAH9/28/2023
OCCASION OPENING REMARKS ON THE OCCASION OF DIALOGUE WITH THE SINGAPORE MANAGEMENT PROGRAMME PARTICIPANTS7/27/2023
MAJLIS SAMBUTAN NUZUL AL-QUR’AN PERINGKAT NEGARA TAHUN 1444 HIJRAH4/7/2023
MAJLIS SAMBUTAN ISRA DAN MI'RAJ PERINGKAT NEGARA BAGI TAHUN 1444 HIJRAH2/18/2023
PERJUMPAAN MUHIBBAH KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA DENGAN AHLI-AHLI MAJLIS MESYUARAT NEGARA 20231/31/2023
MUSABAQAH MEMBACA AL-QURAN BAHAGIAN DEWASA PERINGKAT AKHIR KEBANGSAAN TAHUN 1444 HIJRAH / 2022 MASIHI (MALAM KETIGA)9/1/2022
MUSABAQAH MEMBACA AL-QURAN BAHAGIAN DEWASA PERINGKAT AKHIR KEBANGSAAN TAHUN 1444 HIJRAH / 2022 MASIHI (MALAM PERTAMA)8/30/2022
PERSIDANGAN WAQAF ANTARABANGSA6/2/2022
1 - 15Next