Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Bahagian Pendakwaan Syarie

BAHAGIAN PENDAKWAAN SYAR'IE


MISI

Menjalankan pendakwaan di seluruh Negara Brunei Darussalam dan mengendalikan proses rayuan dan semakan yang berkesan dan bersistematik.

MATLAMAT


SEJARAH PENUBUHAN


1956

Unit Penyiasatan dan Pendakwaan ditubuhkan di bawah Pejabat Kadi Besar, Jabatan Hal Ehwal Ugama


21 Okt 1986

Unit Penyiasatan dan Pendakwaan menjadi sebahagian dari Jabatan Hal Ehwal Syariah, KHEU


26 Mac 2001

Jawatan Pendakwa Syar’ie diwujudkan bagi menggantikan jawatan Pendakwa Mahkamah Kadi. Berdasarkan perubahan ini, BPS diletakkan di bawah Unit Perundangan Islam, KHEU


01 Ogos 2016

BPS distruktur semula menjadi sebuah bahagian baru yang tersendiri di bawah KHEU

STRUKTUR ORGANISASI


ALAMAT DAN LOKASI

Tingkat 3, Bangunan Lama, Kementerian Hal Ehwal Ugama

Jalan Elizabeth II

Bandar Seri Begawan

Negara Brunei Darussalam


Tel : 2233460

Fax: 2230619

E-mel: bps@mora.gov.bn