Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Khidmat Nasihat Keluarga

Mengenal BKNK

Perkhidmatan Permohonan Kursus Pra Nikah

Perkhidmatan Permohonan Taklimat Poligami

Perkhidmatan Aduan Mal/Kaunseling

Muat Turun Borang:

   >  Borang Aduan MAL

   >  Borang Kursus Pra Nikah


Sebarang pertanyaan, sila berhubung terus ke alamat :

1) Cawangan Daerah Brunei dan Muara
   
Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga,
    Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama,
    Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama (Lama),
    Jln Elizabeth II, Bandar Seri Begawan BS 8650,
    No Tel : 2241267 / 2242571, No Tel Operator : 2242566 Ext. 123/101, No Faks : 2238898

2) Cawangan Daerah Belait
    Seksyen Khidmat Nasihat Keluarga,
    Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait,
    Kementerian Hal Ehwal Ugama.
    No Tel : 3334347 Ext. 202/203/204/219, No Faks : 3335716

3) Cawangan Daerah Tutong
 
  Seksyen Khidmat Nasihat Keluarga,
    Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong,
    Kementerian Hal Ehwal Ugama.
    No Tel : 4221486 / 4221487 / 4221488 Ext. 29 / 23, No Faks : 4222009

4) Cawangan Daerah Temburong
    Seksyen Khidmat Nasihat Keluarga,
    Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong,
    Kementerian Hal Ehwal Ugama.
    No Tel : 5222034