Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lokasi Penoh
Powered By Tech One Solutions - Brunei

 
Nama Jabatan / CawanganAlamat PenuhNombor TelefonGambar BangunanPeta
Bahagian Antarabangsa dan MABIMS

​Tingkat 1,

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

2382525 / 2382526Bahagian Antarabangsa dan MABIMSBahagian Antarabangsa dan MABIMS
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan,

Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Simpang 15, Bangunan Madrasah,

Jalan Sumbiling, Bandar Seri Begawan,

Negara Brunei Darussalam.

2243524 / 2221435Bahagian Bangunan dan PemeliharaanBahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Bahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan

Tingkat Bawah,

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam​

2382525 / 2382526Bahagian Dasar, Perancangan dan PenyelidikanBahagian Dasar, Perancangan dan Penyelidikan
Bahagian Kemajuan Syiar Islam

Tingkat 2,

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

2382525 / 2382526Bahagian Kemajuan Syiar IslamBahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Perhubungan Awam

Tingkat 1, 

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

2382525 / 2382526Bahagian Perhubungan AwamBahagian Perhubungan Awam
Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah

​Simpang 175, KM2,

Jalan Tutong,

Bandar Seri Begawan BA2112,

Negara Brunei Darussalam

2222090 / 2222093 / 2222096Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal BolkiahInstitut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah
Jabatan Hal Ehwal Masjid

​Jabatan Hal Ehwal Masjid,
Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Simpang 15, Jalan Sumbiling,
Bandar Seri Begawan BA 2110,
Negara Brunei Darussalam.

2233192Jabatan Hal Ehwal MasjidJabatan Hal Ehwal Masjid
Jabatan Hal Ehwal Syariah

Jabatan Hal Ehwal Syariah,

Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Elizabeth Dua,

Bandar Seri Begawan BS8510

2241267Jabatan Hal Ehwal SyariahJabatan Hal Ehwal Syariah
Jabatan Majlis Ugama Islam

 

​Tingkat Bawah, 

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

 

2382525 / 2382526Jabatan Majlis Ugama IslamJabatan Majlis Ugama Islam
Jabatan Pengajian Islam

​Jabatan Pengajian Islam,

Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Blok 2 I, Bangunan Kondominium,

Jalan Ong Sum Ping,

Bandar Seri Begawan BA1131,

Negara Brunei Darussalam.

2230100 / 2231018Jabatan Pengajian IslamJabatan Pengajian Islam
Jabatan Pentadbiran

 

​Tingkat 3, 

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

 

2382525 / 2382526Jabatan PentadbiranJabatan Pentadbiran
Jabatan Urusan Haji

 

Tingkat 2,

Bangunan Tambahan Baru Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas, BB3910,

Negara Brunei Darussalam.

 

2242550Jabatan Urusan HajiJabatan Urusan Haji
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan

​KM 2, Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha,

Bandar Seri Begawan BA2111

Negara Brunei Darussalam

2225227 / 2225226Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri BegawanKolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait

​Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait,

Jalan Sultan, Kuala Belait KA1131,

Negara Brunei Darussalam

3341890 / 3341899Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah BelaitPejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong

​Pejabat Hal Ehwal Ugama,

Daerah Temburong PA1351,

Negara Brunei Darussalam

5221353 / 5221596 / 5221597Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah TemburongPejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Temburong
Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong

​Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong,
Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Daerah Tutong TA1741,
Negara Brunei Darussalam.

4221486Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah TutongPejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong
Pejabat Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan)

Tingkat 4,

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

 

2382525 / 2382526Pejabat Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan)Pejabat Setiausaha Tetap (Dasar dan Keugamaan)
Pejabat Setiausaha Tetap (Pentadbiran dan Kewangan)

Tingkat 4, 

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

 

2382525 / 2382526Pejabat Setiausaha Tetap (Pentadbiran dan Kewangan)Pejabat Setiausaha Tetap (Pentadbiran dan Kewangan)
Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap, KHEU

 

​Tingkat 3, 

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam

 

2382525 / 2382526Pejabat Timbalan Setiausaha Tetap, KHEUPejabat Timbalan Setiausaha Tetap, KHEU
Program Pengupayaan Asnaf zakat

​Tingkat 5,

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis, 

Berakas BB3910,

Negara Brunei Darussalam.

2382525 / 2382526Program Pengupayaan Asnaf zakatProgram Pengupayaan Asnaf zakat
Pusat Da'wah Islamiah

Pusat Da'wah Islamiah,

Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Kampong Pulaie, Jalan Pusat Da'wah,

BB 4310, Negara Brunei Darussalam.

2383996Pusat Da'wah IslamiahPusat Da'wah Islamiah
Unit Perundangan Islam

Tingkat 1,

Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Jalan Dewan Majlis,

Berakas BB 3910,

Negara Brunei Darussalam

2382525 / 2382526Unit Perundangan IslamUnit Perundangan Islam