Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Masih Dalam Pembinaan

PROGRAM TARBIYAH SEPANJANG HAYAT


-    Bimbingan Pengenalan Islam (10 hari)

Program bimbingan pengenalan ugama Islam kepada Muallaf yang baru sahaja memeluk Islam.


-    Skim Bimbingan Asas Muallaf 14 hari

Program bimbingan stelah mengikuti Bimbingan Pengenalan Islam untuk meningkatkan pengetahuan asas ugama Islam dan melahirkan muallaf yang berilmu, beriman dan beramal.


-    Skim Bimbingan Lanjutan (i) Muallaf

Program bimbingan setelah mengikuti Bimbingan Asas Mullaf 14 hari untuk meningkatkan dan mengukuhkan lagi pengetahuan ugama Islam muallaf terutama dalam bidang aqiqah, ibadat dan akhlak.


-    Skim Bimbingan Lanjutan (ii)

Program bimbingan setelah mengikuti Bimbingan Lanjutan I Muallaf 14 hari untuk meningkatkan pengetahuan ugama Islam muallaf san penghayatan ajaran ugama Islam terutama dalam bidang awidah, ibadat dan akhlak.


-    Kelas Bimbingan Muallaf

Program bimbingan ugama Islam yang berterusan setelah mengikuti Bimbingan Pengenalan Islam terutama dalam bidang al-Qur’an dan Fardhu ‘Ain.

Pelaksanaan kelas adalah selama 2 jam setiap minggu.


Bagi Kelas Bimbingan Muallaf pemohon hendaklah mendaftar di:

i.    Bahagian Pembangnan Muallaf (Taribiyah Muallaf)
Pusat Dawah Islamiah,  Kampong Pulaie Jalan Pusat Da'wah, BB4310

ii.    Unit Da’wah Tutong, Pejabat Hal Ehwal Ugama Tutong
iii.    Unit Da’wah Belat, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Belait
iv.    Unit Da’wah Temburong, Pejabat Hal Ehwal Ugama Temburong

Sebarang pertanyaan, sila berhubung terus :
i)    Tarbiyah Muallaf        : 2383996 sambungan 229 / 230
ii)    Kebajikan Muallaf    : 2383996 sambungan 232
iii)    Pengupayaan Muallaf    : 2383996 sambungan 233