Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mata Pelajaran Pengetahuan Ugama Islam

 

Kurikulum Pengetahuan Ugama Islam
A. Komponen Mata Pelajaran Pengetahuan Ugama Islam dan Peruntukan Waktu Seminggu 

 
i. Pengetahuan Ugama Islam (Rendah) 


 

ii. Pengetahuan Ugama Islam (Menengah) 


iii. Pengetahuan Ugama Islam (Pra U Bawah)