Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksMekanisma Kutipan

MEKANISMA KUTIPAN


 HomeButton_TDPM2.png


Mekanisma kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid ini dilakukan dengan cara sukarela sahaja tanpa dihadkan jumlah minima iaitu dengan cara-cara berikut:

         Pemotongan wang melalui Arahan Tetap kepada bank ke atas akaun penyumbang (Standing Order 
                Contributions )

         Sumbangan Wang Ringgit melalui kemasukan terus ke Akaun Tabung Dana Pembinaan Masjid ( Direct Walk-in 
                Contributions )

         Menyerahkan sumbangan terus di Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama.


Mekanisma1.gif     Mekanisma2.gif

         Pledging (Penyataan Ikrar)


Mekanisma3.gif      Mekanisma4.gif

         Pemotongan gaji bagi Pegawai dan kakitangan kerajaan dan GLC (Governement Link Companies) dengan 
                minima sebanyak $2.00 sahaja, adapun sumbangan yang lebih daripada $2.00 dialu-alukan.

Mekanisma Pemotongan Gaji.jpg

         Perletakkan Tabung-Tabung Dana di tempat-tempat tertentu seperti masjid dan bangunan tertentu.

Mekanisma5.gif                Mekanisma6.gif
                                                            Bangunan Masjid                   Bangunan Sumbangsih Mulia

         Perkhidmatan SMS

Mekanisma7.gif      Mekanisma8.gif


Mekanisma9.gif