Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pegawai-Pegawai Utama

​​ 

Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
​Ra'es Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan
Negara Brunei Darussalam
Awang Haji Mohammad Zulhilmi bin Haji Omar Ali
Pengarah Pentadbiran
Jabatan Pentadbiran
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Abdul Rajid bin Haji Md Salleh
​Pengarah Pusat Da'wah Islamiah
Pusat Da'wah Islamiah
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Hardifadhillah bin Haji Mohd Salleh
​Pengarah Perundangan Islam
Jabatan Perundangan Islam
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Amir Hisham bin Haji Masri
​Pemangku Pengarah Hal Ehwal Masjid
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Suhaimi bin Haji Gemok
Pengarah Hal Ehwal Syariah
Jabatan Hal Ehwal Syariah
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Shamshol bin Haji Omar
Pengarah Pengajian Islam
Jabatan Pengajian Islam
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Abdullah bin Haji Mohammad
Pengarah Urusan Haji
Jabatan Urusan Haji
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Hamzah bin Haji Sabtu
Pemangku Setiausaha Majlis Ugama Islam Brunei
Jabatan Majlis Ugama Islam
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Hardifadhillah bin Haji Mohd Salleh
Pemangku ​Pengarah Urusan, Zakat, Waqaf dan Baitulmal
Jabatan Urusan, Zakat, Wakaf dan Baitulmal
Kementerian Hal Ehwal UgamaPengiran Anak Dr. Haji Amiruddin Alam Shah bin Pengiran Anak Haji Ismail
Ketua Bahagian Dasar Dan Strategik
Bahagian Dasar Dan Strategik
Kementerian Hal Ehwal UgamaDayang Hajah Hadiyati binti Haji Abdul Hadi
Pemangku Ketua Bahagian Pendakwa Syar'ie
Bahagian Pendakwaan Syar'ie
Kementerian Hal Ehwal UgamaAr. Awang Haji Azmi bin Haji Tahir
Ketua Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Bahagian Bangunan dan Pemeliharaan
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Aziman bin Haji Zaman 
Ketua Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Bahagian Kemajuan Syiar Islam
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Farizan bin Hj Judin
Pemangku Ketua Bahagian Penguatkuasa Ugama
Bahagian Penguatkuasa Ugama
Kementerian Hal Ehwal UgamaDayang Rosyanti binti Haji Lamat
Ketua Bahagian Teknologi Maklumat
Bahagian Teknologi Maklumat
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim
Ketua Bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa dan MABIMS
Bahagian Perhubungan Awam, Antarabangsa dan MABIMS
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Mohamad Aliyani bin Ismail
Ketua Pegawai Ugama Daerah Belait
Pejabat Ugama Daerah Belait
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Haji Azman bin Haji Musa
Ketua Pegawai Ugama Daerah Tutong
Pejabat Ugama Daerah Tutong
Kementerian Hal Ehwal UgamaAwang Harris Hamdilah bin Haji Masri

Ketua Pegawai Ugama Daerah Temburong
Pejabat Ugama Daerah Temburong
Kementerian Hal Ehwal UgamaPengiran Dr. Haji Amiruddin bin Pengiran Haji Damit
Pengetua Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan Pemangku Pengarah Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran MABIMS
Kementerian Hal Ehwal Ugama