Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Perkhidmatan Pembaca Doa

UNIT PERKHIDMATAN PEMBACA DOA
 
Surat permohonan bagi mendapatkan perkhidmatan pembaca doa hendaklah dihantar sekurang-kurangnya satu(1) minggu sebelum acara diadakan dengan menyatakan perkara-perkara berikut;
 
(a)   Nama Majlis
(b)   Tarikh diadakan
(c)   Tempat diadakan
(d)   Jam diadakan
(e)   Tetamu Kehormat
(f)    No.Telefon contact person/pegawai penghubung (no. telefon bimbit diutamakan)
(g)   Salinan aturcara
(h)   Surat ditujukan kepada:
 
Surat tersebut hendaklah ditujukan kepada alamat berikut:

 
Pengarah Hal Ehwal Masjid,
Jabatan Hal Ehwal Masjid,
Kementerian Hal Ehwal Ugama,
Negara Brunei Darussalam.
(U.P. Ketua Bahagian Imarah)
 
(i) Surat dihantar/difaks ke:
 
Jabatan Hal Ehwal Masjid
Simpang 15, Jalan Sumbiling,
Bandar Seri Begawan, BA2110,
Negara Brunei Darussalam.

Tel : 2223277
Faks: 2226258