Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksProgram Bicara Haji

Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Urusan Haji dan Pusat Da’wah Islamiah telah mengelolakan satu program dinamakan Program Bicara Haji.

Program Bicara Haji ini menampilkan lima orang penceramah, iaitu: 

1)  Yang Mulia, Ustaz Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustapa ( Pegawai Perkembangan Ugama, Pusat Da’wah Islamiah) dengan tajuk '                     
     Penjelasan Kefardhuan Ibadat Haji, Dalil dan Fadhilatnya:

 

2)  Yang Mulia, Ustaz Haji Fansuri Sharimi @ Mansur bin Mohamad Ali (Pegawai Perkembangan Ugama, Jabatan Hal Ehwal Masjid) dengan 

     tajuk Penjelasan Mengenai Istito'ah:

 

3) Yang Mulia, Ustaz Haji Mohammad Khairul Nazif bin Haji Awang Damit (Penolong Pensyarah, Fakulti Usuluddin UNISSA) dengan tajuk Hikmah Disebalik Penangguhan Haji:

 

4)  Yang Mulia, Ustaz Haji Sammali bin Haji Adam (Pengarah Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa UNISSA) dengan tajuk Penghayatan Ibadat Haji

     Dengan Sifat Sabar:

 

5)  Yang Mulia, Ustaz Haji Haslan bin Haji Shahbudin (Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Belait) dengan tajuk Amalan-Amalan Yang Disunatkan Dari 01 hingga 09

     Zulhijjah :

 

Makluman: * Sila tekan link untuk menonton video penceramah tersebut *


Semoga perkongsian ini akan memberi manfaat dan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 


Disediakan oleh:
Jabatan Urusan Haji & Pusat Da'wah Islamiah,
Kementerian Hal Ehwal Ugama.
30 Zulkaedah 1441 Hijrah / 22 Julai 2020 Masehi