Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksRancangan Penggunaan Peruntukan Kewangan Tabung Dana Masjid


RANCANGAN PENGGUNAAN
PERUNTUKAN KEWANGAN TABUNG 
DANA BAGI PEMBINAAN MASJID
NEGARA BRUNEI DARUSALAM

RANCANGAN PENGGUNAAN KUTIPAN TABUNG DANA BAGI PEMBINAAN MASJID NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

 

  1. RANCANGAN PENGGUNAAN KUTIPAN TABUNG DANA BAGI PEMBINAAN MASJID NEGARA BRUNEI DARUSSALAM BAGI TEMPOH (2) DUA TAHUN PERTAMA PELANCARAN (2015-2017)

                                                                                

Projek pertama yang dibina menggunakan peruntukan kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam ialah Masjid Kampong Tanjung Bunut, Daerah Brunei Dan Muara dengan kos pembinaan menelan belanja sebanyak $3.56 juta , dan projek ini telah bermula pada 20hb Jun 2017 dan telah siap dan dirasmikan pada 14hb September 2018. Seterusnya projek kedua yang dibiayai melalui peruntukan kewangan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam ialah Masjid Baru Kampong Bukit Panggal Daerah Tutong dengan anggaran perbelanjaan sebanyak 3 juta dan dirasmikan pada 17hb Mei 2019.


BilProjek PembinaanPeruntukan
1

Projek Pembinaan Masjid Ar-Rahman, Kampong Tanjung Bunut,

Daerah Brunei Dan Muara

$3,560,000.00
2

Projek Pembinaan Masjid Ar-Rahim, Kampong Bukit Panggal,

Daerah Tutong

$3,000,000.00


Beberapa buah projek pemuliharaan telah dirancang dan siap dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam adalah seperti berikut:


BilProjek PemuliharaanPeruntukan
3

Projek Pemuliharaan Masjid Pengiran Muda Abdul Wakeel, Mukim Kiudang,

Daerah Tutong

$128,917.00
4

Projek Pemuliharaan Masjid Sultan Sharif Ali, Mukim Sengkurong,

Daerah Brunei Dan Muara

$113,510.00
5Projek Pemuliharaan Masjid Kampong Pulaie, Daerah Brunei Dan Muara$106,225.10


                  2. RANCANGAN 5 TAHUN PENGGUNAAN KUTIPAN TABUNG DANA BAGI PEMBINAAN MASJID NEGARA BRUNEI                                       DARUSSALAM (2018-2022)


BilProjek PembinaanPeruntukan
1

Projek Pembinaan Masjid Baru Kampong Junjongan,

Daerah Brunei Dan Muara

$5,200,000.00