Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksStatistik Jumlah Kutipan Dana Pembinaan Masjid

Dana 2016.crtxSTATISTIK JUMLAH KUTIPAN TABUNG DANA BAGI PEMBINAAN MASJID
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam telah ditubuhkan dan dirasmikan pada 04hb Jun 2015. Sejurus sahaja Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam dilancarkan, beberapa kaedah kutipan telah dapat dilaksanakan. Hasil kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid, Negara Brunei Darussalam bagi tahun pertama penubuhannya sehingga 31hb Disember 2015 adalah berjumlah  $1,216,996.72 telah berjaya dikutip. Berikut adalah statistik kutipan Tabung Dana dari tahun awal penubuhan hingga terkini sebagaimana graf di bawah;


Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2015

Dana 2015.png 

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
Kutipan dari mula pelancaran sehingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72

 

 

Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2016

Dana 2016.png

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
Kutipan dari 01hb Januari sehingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $3,036,116.91


Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2017

Dana 2017.png

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
Kutipan dari 01hb Januari sehingga 31hb Disember 2017$3,255,781.39 $284,129.75$2,971,651.64 $2,971,651.64Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2018

Dana 2018.png

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
01h Januari hingga 31hb Disember 2018$4,195,516.20 $3,511,682.40$683,833.80  $683,833.80


Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2019

Dana 2019.png


TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
01h Januari hingga 31hb Disember 2019$4,185,565.08$1,712,178.62$2,473,386.46 $2,473,386.46


Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2020

Dana 2020.png

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
01h Januari hingga 31hb Disember 2020$3,925,480.96$38,829.40$3,886,651.56$3,886,651.56


Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2021

Chart 2021.jpg

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
01h Januari hingga 31hb Disember 2021$4,270,457.92$314,508.90$3,955,949.02$3,955,949.02


Graf kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam Bagi Tahun 2022

Chart 2022.jpg


​TarikhKemasukkan​Pengeluaran​Jumlah​Jumlah Keseluruhan​
​01h Januari hingga 31hb Disember 2022​$4,489,785.48​$1,715,559.53​$2,774,225.95​$2,774,225.95


Jumlah keseluruhan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam sehingga 31hb Disember 2022 adalah berjumlah $21,003,069.99 sebagaimana di jadual di bawah.


Jumlah Keseluruhan Kutipan Tabung Dana Bagi Pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam (2015-2021)

TarikhKemasukkanPengeluaranJumlah Jumlah Keseluruhan
04hb Jun hingga 31hb Disember 2015$1,216,996.72 -$1,216,996.72 $1,216,996.72
01h Januari hingga 31hb Disember 2016$3,036,216.91 $100.00$3,036,116.91 $4,253,113.63
01h Januari hingga 31hb Disember 2017$3,255,781.39$284,129.75$2,971,651.64 $7,224,765.27
01h Januari hingga 31hb Disember 2018$4,195,516.20 $3,511,682.40$683,833.80$7,908,599.07
01h Januari hingga 31hb Disember 2019$4,185,565.08$1,712,178.62$2,473,386.46 $10,381,985.53
01h Januari hingga 31hb Disember 2020$3,929,738.79$38,829.40$3,890,909.39$14,272,894.92
01h Januari hingga 31hb Disember 2021$4,270,458.71$314,508.90$3,955,949.81$18,228,844.73
01h Januari hingga 31hb Disember 2022
$4,489,785.48
$1,715,559.53
$2,774,225.95
$21,003,069.99
Jumlah Keseluruhan​$28,580,058.49​$7,576,988.60$21,003,069.99​-