Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama

UNIT KAUNSELING DAN KEFAHAMAN AGAMA (KAFA)


Mengenal KAFA

• Slaid Unit KAFA
• Brochure Unit KAFA
• Borang-borang KAFA
• Poster KAFA
• Kod Etika KAFA
• Rancangan Tahunan KAFA
• Kalendar Tahunan KAFA
• MPK dan TPOR KAFA
• Carta Aliran Kerja KAFA


Sebarang pertanyaan, sila berhubung terus ke alamat:


Unit Kaunseling dan Kefahaman Agama (KAFA)

Pejabat Setiausaha Tetap

Kementerian Hal Ehwal Ugama,

Tkt 3, Bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama

Jalan Dewan Majlis, Berakas, BB3910,

Negara Brunei Darussalam

No Tel : 2382525, 2382526, 2382311, Ext. 328

Emel: unit.kafa@mora.gov.bn


      


PAUTAN BERKAITAN