Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Semua Berita
Powered By Tech One Solutions - Brunei

BERITA TERKINI

12 June 2024

RAMPASAN SAYAP DAN TONGKENG AYAM TANPA PERMIT IMPORT HALAL DI SEBUAH PERUSAHAAN DAERAH TUTONG

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Daerah Tutong, Rabu, 05 Zulhijjah 1445 bersamaan 12 Jun 2024–Satu operasi bersepadu telah dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan Bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syar'iah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Daerah Belait pada 11 Jun 2024 kira-kira jam 9.45 pagi bertempat di Perusahaan Hari-Har

12 June 2024

MAJLIS KHATAM AL-QURAN BAGI MURID-MURID DARJAH VI SEKOLAH UGAMA RIMBA II (BSM), KAWASAN BRUNEI III TAHUN 1445H / 2024M

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Rimba, Rabu, 05 Zulhijjah 1445 bersamaan 12 Jun 2023–Bagi meraikan seramai 51 orang pelajar Darjah VI yang berjaya mengkhatamkan bacaan 30 juzuk Al-Quran, Sekolah Ugama Rimba II (Bangunan Sekolah Menengah) petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bertempat di dewan sekolah berkenaan.Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan diteruska

12 June 2024

MAJLIS KHATAM AL-QURAN BAGI MURID-MURID DARJAH VI SEKOLAH UGAMA TANJUNG KINDANA, SUNGAI BUNGA, KAWASAN BRUNEI IIB BAGI TAHUN 1445H / 2024M

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​​Sungai Bunga, Rabu, 05 Zulhijjah 1445 bersamaan 12 Jun 2024–Sekolah Ugama Tanjung Kindana, Sungai Bunga, Kawasan Brunei IIB, petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi Murid-Murid Darjah VI Tahun 1445H/2024M bagi meraikan seramai 18 orang murid terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 06 murid perempuan yang telah berjaya menamatkan baca

10 June 2024

TIMBALAN MENTERI HAL EHWAL UGAMA MENGHADIRI GRAND HAJJ SYMPOSIUM FOR THE 1445H (48th EDITION), ARAB SAUDI

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Makkah Al-Mukarramah, Isnin, 03 Zulhijjah 1445 bersamaan 10 Jun 2024–Rombongan Negara Brunei Darussalam melalui Kementerian Hal Ehwal Ugama yang diketuai oleh Yang Mulia Pengiran Dato Seri Paduka Haji Mohammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama telah menghadiri Grand Hajj Symposium Kali Ke-48 tahun 1445H yang diadakan

10 June 2024

107.5 KILOGRAM SAYAP DAN TONGKENG AYAM TANPA PERMIT IMPORT HALAL DIRAMPAS

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Bandar Seri Begawan, Isnin, 03 Zulhijjah 1445 bersamaan 10 Jun 2024–Satu operasi bersepadu telah dijalankan oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan Bahagian Kawalan Makanan Halal, Jabatan Hal Ehwal Syar'iah, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Kastam dan Eksais Diraja pada 06 Jun 2024 kira-kira pada jam 9.45 malam di sebuah kedai runcit kawasan Kam

09 June 2024

PERTANDINGAN TAUSYEH BAGI BELIA DAN BELIAWANIS MASJID SENEGARA TAHUN 1445H/2024M

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Pekan Muara, Ahad, 2 Zulhijjah 1445 bersamaan 9 Jun 2024–Masjid bukan hanya sebagai tempat beribadat bahkan juga berperanan sebagai media da'wah dalam menarik minat masyarakat Islam agar berjinak-jinak dan bergiat aktif dengan masjid di samping dapat membentuk akhlak yang berteraskan keislaman di kalangan masyarakat Islam.Sehubungan dengan itu, Jab

09 June 2024

MAJLIS PENGISLAMAN SEORANG PEREMPUAN BERBANGSA FILIPINA

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيمTutong, Ahad, 2 Zulhijjah 1445 bersamaan 9 Jun 2024-Seorang perempuan berbangsa Filipina, Dayang Melody Valles Mateo, 33 tahun, melafazkan Dua Kalimah Syahadah di Majlis Pengislaman yang berlangsung pagi tadi di Pejabat Unit Da'wah Daerah Tutong.Hadir selaku Tetamu Kehormat Majlis ialah Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr. Awang Haji Mohammad Isham bi

08 June 2024

MAJLIS KHATAM AL-QURAN BAGI MURID-MURID DARJAH VI SEKOLAH UGAMA BERIBI GADONG, KAWASAN BRUNEI III BAGI TAHUN 1445H / 2024M

​  بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​​Beribi, Sabtu, 01 Zulhijjah 1445 bersamaan 08 Jun 2024–Sekolah Ugama Beribi, Gadong Kawasan Brunei III petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi meraikan seramai 117 orang murid Darjah VI terdiri daripada 58 murid lelaki dan 59 murid perempuan yang telah berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran.  Majlis diadakan di Dewan Fathul Bu

08 June 2024

MAJLIS KHATAM AL-QURAN MURID-MURID DARJAH VI SEKOLAH UGAMA KAMPONG BOLKIAH DAN SEKOLAH UGAMA PUTAT, BRUNEI IV TAHUN 1445H / 2024M

​بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​​Bandar Seri Begawan, Sabtu, 01 Zulhijjah 1445 bersamaan 08 Jun 2024–Sekolah Ugama Kampong Bolkiah dan Sekolah Ugama Putat petang tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran bagi meraikan seramai 28 orang murid Darjah VI Tahun 1445H / 2024M yang terdiri daripada 19 murid lelaki dan 9 murid perempuan yang telah berjaya menamatkan bacaan 30 juzuk Al-Quran, yang mana

07 June 2024

KETETAPAN 01 ZULHIJJAH 1445 HIJRAH DAN HARI RAYA AIDILADHA BAGI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

​ بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِيم​Berakas, Jumaat, 01 Zulhijjah 1445 bersamaan 07 Jun 2024–Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato

1 - 10 Next